ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด ได้เข้าทำการเทรนนิ่ง ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ของบริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด ได้เข้าทำการเทรนนิ่ง ให้ความรู้เบื้องต้น หัวข้อการช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีลิฟต์ขัดข้อง ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ซึ่งเป็นงานที่เราเข้าไปติดตั้งระบบลิฟต์เตียงใหม่ยี่ห้อ Nidec Kinetek ทั้งระบบอีกด้วย

ลงข่าววันที่ 17/8/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา