ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

สยามลวดเหล็กฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องครบทศวรรษ

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

มร. ชอง เป๊ก ฮุง (ยืนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด นำคณะพนักงาน เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (แถวหน้า ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 10 (นับตั้งแต่ปี 2552 – 2561) ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร ให้เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ และการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

ลงข่าววันที่ 20/8/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา