ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

PAP ร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทแปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดพิมพ์คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วม กรมโยธา ธิการและผังเมือง ทั้งนี้ คุณสุพัฒน์ บ่อสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมมอบคู่มือนี้ ให้ นายเมธี พัฒนกันต์ (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ นายนเรต ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทฯมุ่งมั่น และให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ลงข่าววันที่ 16/10/2562

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา