ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

LINK เดินสายมอบความรู้แก่ ตำรวจภูธรภาค 3

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ LINK ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายสายสัญญาณและวิธีการติดตั้งระบบสายสัญญาณ ให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ในหัวข้อ “อุปกรณ์เครือข่ายและการเดินสาย LAN ภายในสำนักงาน” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และในการนี้ยังได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจตรี ธนิต ไทยวัชรามาศ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ อาทิ คุณภาคภูมิ พลธร Technical & Products Training Manager, คุณภาณุวัฒน์ มาลารัตน์ Country Manager และทีมงาน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานนี้มีนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าร่วมอบรมกว่า 690 นาย ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จ.นครราชสีมา

ลงข่าววันที่ 16/8/2562

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา