info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.208.73.179

จัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟแก่พนักงาน ประจำปี 2562

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 6 ธันวามคม 2562 บริษัท บางบอนพลาสติคกรุ๊ป จำกัด จัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟแก่พนักงาน ประจำปี 2562 โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบเหตุ มีการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ และให้พนักงานทุกคนได้อพยพตามที่อบรม รวมทั้งการฝึกการดับเพลิงจริงโดยใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี ณ บริษัท บางบอนพลาสติคกรุ๊ป จำกัด "NANO ELECTRIC PRODUCT ครบเครื่องเรื่องอุปกรณ์ก่อสร้างเเละไฟฟ้า"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.nano-product.com/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02 - 899- 5007
Line id : @nanoelectric

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8/1/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า