info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.156.34

ผลิตภัณฑ์ใหม่แนะนำในปี 2020

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ในปี2020 บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด มีผลิตภัณฑ์ใหม่แนะนำ ในชื่อสินค้าว่า “ROLLASKA-I” (Hi-speed sheet shutter) ประตูผ้าใบม้วน เปิด-ปิด อัตโนมัติ ความเร็วสูง ลดการไหลเข้ามาของอากาศจากภายนอกโดยการติดตั้งกลไกพิเศษที่ช่วยป้องกันการไหลเข้ามาจากทางด้านบนได้ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะกับโรงงานแปรรูปอาหาร, โรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง ฯลฯ ซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะเป็นอย่างยิ่ง มีการติดตั้งกลไกในการกลับคืนตำแหน่งเดิมเมื่อมีการสัมผัสถูกกับ Sheet shutter ในโรงงาน อีกทั้งยังเป็น Hi-speed sheet shutter รุ่นใหม่ที่มีความเป็นเลิศด้านการประหยัดพลังงานและนำเข้าจากยุโรปอีกด้วย

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8/1/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า