info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.156.34

สีกัปตันส่งมอบรอยยิ้ม ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563)

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์


ในวันที่ 9 มกราคม 2563 บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด นำโดยคุณบัญชรี มณีดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ คุณวรพจน์ สุภิมารส ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด คุณอรวรรณ ปัณฑะโชติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มอบอุปกรณ์กีฬา มูลค่าโรงเรียนละ 5,000 บาท ให้กับตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 2.โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 3.โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 4.โรงเรียนวัดสีล้ง 5.โรงเรียนคลองกันยา 6.โรงเรียนวัดบางเพรียง 7.โรงเรียนวัดคอลาด เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็ก ๆ ที่เป็นพลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 13/1/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า