info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.156.34

พานาโซนิคเดินหน้ามอบทุนการศึกษา พัฒนาวิศวกรต่อเนื่อง ปีที่ 6

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย มอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2562 (Panasonic Future Gear Scholarship 2019)” แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล โดยจะสนับสนุนทุนต่อเนื่อง 3 ปีจนจบระดับปริญญาตรี และไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา พร้อมทั้งยังสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม รวมมูลค่า 1,350,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียน ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาบุคลลากรคุณภาพให้กับประเทศชาติอีกด้วย

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 13/1/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า