ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บรรยายพิเศษหัวข้อ หญ้าเทียม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บรรยายพิเศษหัวข้อ หญ้าเทียม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 29 กันยายน 2563 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ให้เกียรติเชิญวิทยากรจาก บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ไปเป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อ หญ้าเทียม ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหญ้าเทียม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเนื้อหาวิชานอกเหนือจากการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ กับทางนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ในครั้งนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร.02-670-6388
Website: www.greenygrass.co.th

ลงข่าววันที่ 12/10/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา