info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.214.224.207

บริษัท วายเคเค เอพี ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ฟีนิกซ์ รีเสริช์ เอเซียจำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมนา การออกแบบเพื่อทุกคน

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท วายเคเค เอพี ประเทศไทย จำกัด (ผู้ผลิตประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น) และ บริษัท ฟีนิกซ์ รีเสริช์ เอเซียจำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมนา การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ สสส (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) เมื่อวันที่ 14-19 ธันวาคม 2563 ณ สสสใ เป็นการออกแบบตามหลักแนวคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติได้พยายามเผยแพร่และส่งเสริมเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนพิการที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 16/12/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า