ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

งานแสดงสินค้าในวาระครบ 60 ปี

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

งานแสดงสินค้าในวาระครบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) ทางบริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)ต้องขอขอบคุณทางมหาลัย ที่ได้รับเกียรติจากทางมหาลัยให้มาร่วมแสดงสินค้าและให้ความรู้นักศึกษาในครั้งนี้

ลงข่าววันที่ 6/2/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา