ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

#KMITL JOB FAIR 2020

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

พบกับการออกบูธรับสมัครงานของบริษัท iwa Design ในงานนี้ เพื่อให้น้องๆ นักศึกษา ทุกคน มีโอกาสได้งานที่ใช่ ทั้งงานประจำ พาร์ทไทม์ การฝึกงาน รวมถึงสหกิจศึกษา
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

ลงข่าววันที่ 21/2/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา