info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.70.175

ILINK ชนะประมูลงานปรับปรุงสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ระบบ 33 kV จังหวัดพังงา

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ลงนามร่วมกับ นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายสมบัติได้เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอเข้าร่วมประมูลในงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลในโครงการจ้างปรับปรุงสายเคเบิ้ลใต้น้ำ (Submarine Cable) ระบบ 33 kV วงจรบ้านน้ำเค็ม - บ้านคอเขา จังหวัดพังงา มูลค่างาน 21,186,000 บาท โดยจะติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 4/3/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า