info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.85.57.0

ผลงานติดตั้ง PATOO ประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR เดอะควอเตอร์ พร้อมพงษ์@สุขุมวิท ซอย31,กทม.

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

-อีกผลงานการผลิตติดตั้ง ประตูออโต้อัตโนมัติดอร์ และขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจทีมงานประตู ปาตูฯเสมอมา
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
PATOO Co.,Ltd
Tel : 02 734 2335
Fax : 02 734 2334
Mobile: 094 009 8817
www.patooautodoor.com
e-mail : infopatoo@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Patoo-Automatic-door-systems/1543497529208043

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 30/3/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า