info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.228.250

“โครงการทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน”

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี และคุณอนัญญา กรีธาพล ผู้บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุนบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ “โครงการทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน” เพื่อนำไปใช้ในการบริการและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 10/4/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า