info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.91.5

MHE Roadshow งานแสดงสินค้าอุตสากดรรม และงานสัมมนาคุณภาพ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ!

MHE Roadshow งานแสดงสินค้าอุตสากดรรม และงานสัมมนาคุณภาพ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ!
แล้วพบกัน ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา8:30-16:30น ณ โรงแรม เจปาร์ค อมตะนคร จ.ชลบุรี
#สามารถลงทะเบียนหน้างานเพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้า

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 18/8/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ช่องยูทูปของ iCONS