info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.230.154.90

ผลงานติดตั้งอาคารสำเร็จรูปของ บริษัท ซีส์เทรด จำกัด

ผลงานติดตั้งอาคารสำเร็จรูปของ บริษัท ซีส์เทรด จำกัด : โครงการสำนักงานสำเร็จรูป บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด หน้างาน ระยอง ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ บริษัท ซีส์เทรด จำกัด ผู้ผลิต และ จำหน่าย ตู้สำเร็จรูปอเนกประสงค์อาทิ, ตู้สำนักงานเคลื่อนที่, บ้านตู้คอนเทนเนอร์, ตู้สโตร์, ร้านค้าสำเร็จรูป, โชว์รูมสินค้าสำเร็จรูป, อาคารสำเร็จรูป, ป้อมยามสำเร็จรูป, ห้องน้ำเคลื่อนที่,ตู้และอาคารสำเร็จรูปทุกรูปแบบโดยมีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า 15 ปี ภายใต้ในโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมทีมวิศวกรควบคุมการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ และการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียด
สอบถามรายละเอียด
บริษัท ซีส์เทรด จำกัด
Tel : 02-332-7767
มือถือ : 062-601-8045
Website : www.seasconcept.com, www.seastrade.co.th
Email : marketing@seastrade.co.th
Line ID : 0626018045

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 18/11/2564

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ช่องยูทูปของ iCONS