info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.59.38

ทางบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้า

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ทางบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้า ได้จัดงานอบรมสัมมนาหัวข้อ การออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูง สู่เมืองอัจฉริยะ
หัวข้อเสวนา : HIGHT VOLTAGE CABLE for SMART CITY
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 – 12.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาเสวนาผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในวัน-เวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา กรุณากดลิงค์สำหรับลงทะเบียน : crm.bangkokcable.com/seminar

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 9/6/2565

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า