วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายชื่อวัสดุก่อสร้าง หรือ รายชื่ออุปกรณ์ก่อสร้าง พร้อมปริมาณความต้องการ ที่จำเป็นต้องใช้และได้ระบุอยู่ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน BOQ (Bill of Quantities) ของโครงการที่อยู่ระหว่างประมูล หรือ เตรียมแผนงานก่อสร้าง หรือ โครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ทั่วประเทศไทย (รายชื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ปรากฏนี้ เป็นเพียงรายชื่อวัสดุเพียงบางส่วนเท่านั้น) หากผู้ผลิตสินค้าสำหรับงานก่อสร้าง หรือ ผู้นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือ ตัวแทนจำหน่ายระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ท่านใดสนใจติดต่อกับผู้รับเหมา หรือ เจ้าของโครงการที่ต้องการสินค้าเหล่านี้ กรุณาติดต่อที่เบอร์ 02 810 8892-6

Jump to page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

พื้นที่โฆษณา