info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.83.14

เตรียมก่อสร้างโครงการโรงแรมแห่งใหม่ย่านสาทร (โดยปรับปรุงดัดแปลงจากโครงสร้างอาคารเดิม) ที่เขตสาทร กรุงเพทมหานคร (อยู่ระหว่างงานรื้อถอนในพื้นที่บางส่วน)

รายละเอียดโครงการ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
มูลค่างาน :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
วันที่เริ่มก่อสร้าง :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เจ้าของโครงการ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่ติดต่อ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทรศัพท์ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทรสาร :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซท์ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
อีเมลล์ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
รายงานเมื่อวันที่ 9/5/2567
สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก สามารถติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกได้

ช่องยูทูปของ iCONS