info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.83.14

อัพเดทผู้รับเหมารายใหม่ของโครงการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ที่อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต [หลังจากชะลอแผนการก่อสร้างไว้ก่อนหน้านี้ ปัจจุบันโครงการกลับมาดำเนินการก่อสร้างต่อแล้ว]

รายละเอียดโครงการ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
มูลค่างาน :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
วันที่เริ่มก่อสร้าง :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เจ้าของโครงการ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่ติดต่อ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทรศัพท์ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทรสาร :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซท์ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
อีเมลล์ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
รายงานเมื่อวันที่ 17/5/2567
สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก สามารถติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกได้

ช่องยูทูปของ iCONS