Jump to page   1 2 3 4 5 6 7 8
 • IFSEC Southeast Asia 2018 - Bangkok Edition

  ประเทศไทย

  งาน IFSEC Southeat Asia เป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย และ การควบคุมอัคคีภัย ในภูมิภาค ซึ่งมีบริษัทชั้นนำมากกว่า 350 บริษัทร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดภายในงาน อาทิเช่น กล้องวงจรปิด ระบบตรวจสอบทางชีวภาพ ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบตรวจจับ อุปกรณ์ป้องกันตัว และอื่นๆอีกมากมาย ตลอดงานทั้งสามวันคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000คน ซึ่งรวมไปถึง เจ้าหน้าที่จากรัฐบาล ตำรวจ ผู้คุม ตัวแทนจำหน่าย และผู้เข้าชมที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเยี่ยมชมเวปไซต์ www.ifsecsea.com

  สถานที่จัดงาน
  :  Hall 1 Impact เมืองทองธานี
  เริ่มวันที่
  :  25/10/2561
  สิ้นสุดวันที่
  :  27/10/2561