info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.210.151.5

รองผู้ว่าทวิดา เปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดฯ โดยคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง

Hospital News / ข่าวหมวดโรงพยาบาล

รองผู้ว่าทวิดาเปิดศูนย์ให้บริการบำบัดฟื้นฟู และลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx & HR) ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง เพื่อคนทุกกลุ่ม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้บริการบำบัดฟื้นฟู และลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx & HR) ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

สำหรับ “คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งรามคำแหง” จัดตั้งโดย “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย” ซึ่งสมาคมฟ้าสีรุ้งฯ เป็นสมาคมที่มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพด้านเอชไอวี/ เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านกระบวนการ RRTTPR ในการเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศ

โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันเอชไอวี จึงได้จัดตั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งรามคำแหง เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสุขภาพอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม

โดย ศูนย์ให้บริการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx & HR : Community based treatment and Harm Reduction) ที่เปิดในวันนี้ คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง ได้รับการสนับสนุนทางนโยบาย และร่วมกันจัดบริการกับทางสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด (สยส.) วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เช่น ให้บริการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในกลุ่มความหลากหลายทางเพศโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ที่ผู้ใช้สารเสพติดได้รับบริการตรงตามบริบทชีวิตของตนเอง พัฒนากลไกจนเกิดต้นแบบบริการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดโดยชุมชนความหลากหลายทางเพศเป็นศูนย์กลางทประสานองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐและกลุ่มการทำงานทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.ทวิดา ได้เยี่ยมชมระบบการทำงานภายในคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งฯ พร้อมทั้งหารือกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนที่มาร่วมในงานวันนี้ ในด้านความร่วมมือและพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่จะบูรณาการร่วมกันต่อไป

โดย รศ.ดร. ทวิดา กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เราพบว่ายากเสมอ ก็คือการที่เราพยายามเอาความช่วยเหลือให้กับคนทุกกลุ่มที่อยู่ในสังคม ทำให้เขาเชื่อจริงๆ ว่าเราแคร์เขา ว่าเราอยากช่วยและเราเป็นเพื่อน สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองหลวง เป็นสังคมที่โดดเดี่ยวมาก ไม่มีเพื่อนหรือไม่มีกลุ่มคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเจ็บป่วย เราอยากมีใครสักคนที่ช่วยดูแลเรา

“การเคลื่อนไหวของพวกเรา โดยเอาเรื่องสุขภาพตั้งต้น นโยบายของท่านผู้ว่าฯ ก็พูดถึงสุขภาพ การเอาสุขภาพเป็นตัวตั้งต้นมันรวบรวมความตั้งใจ โฟกัสของสังคมได้ดี แต่ดิฉันว่าสิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ โดยเฉพาะของสมาคมฟ้าสีรุ้งฯ คือการพยายามบอกสังคมว่า วันนี้คนทุกคนเท่ากัน และเราเป็นเพื่อนกัน” รศ.ดร. ทวิดากล่าวในตอนท้าย

1/11/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 1 พฤศจิกายน 2565)

ช่องยูทูปของ iCONS