info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.92.91.54

หุ้นกู้ 300 ล้าน “อรสิริน” แจกดอกเบี้ย 7.25% แหล่งทุนทำคอนโด

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

เกาะติดจากความเคลื่อนไหวบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ฯค่ายอรสิริน แห่งเชียงใหม่ ล่าสุด “ปรีดิกร บูรณุปกรณ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN เปิดเผยว่า อรสิรินเพิ่งได้รับไฟเขียวจากสำนักงาน ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2567 วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนมาพัฒนาคอนโดมิเนียมแบรนด์ “Arise เจริญเมือง” และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

โดยบริษัทดีเดย์ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 นี้ เสนอขายหุ้นกู้มีประกันของอรสิริน ครั้งที่ 1/2567 และออกตราสารหุ้นกู้วันที่ 20 มิถุนายน 2567

รายละเอียด หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

จัดจำหน่ายโดย บลจ.บียอนด์, บล.โกลเบล็ก, บลจ.พาย และ บลจ.ฟินันเซีย ไซรัส โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมี บลจ.บียอนด์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“อรสิรินเน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายโครงการที่อยู่อาศัยตอบโจทย์คนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงลูกค้าชาวต่างชาติ มีความมั่นคงทางด้านการเงินที่แข็งแกร่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มี D/E ต่ำมาก 0.7 เท่า มี IBD/E Ratio 0.48 เท่า

ซึ่งการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ยังมีหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย มีราคาประเมินที่ดินหลักประกัน ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 มูลค่า 452.55 ล้านบาท เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนที่แสวงหารูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ” คำกล่าวของปรีดิกร

ทั้งนี้ อรสิรินเป็นกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ สะสมประสบการณ์พัฒนาโครงการไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริษัทมีแผนขยายโครงการใหม่ต่อเนื่อง รวมถึงแผนแตกทำเลการลงทุนสู่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโต วางเป้ายอดขายปีนี้ 2,500 ล้านบาท

17/6/2567  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 17 มิถุนายน 2567 )

ช่องยูทูปของ iCONS