info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.230.21

บี.กริม เพาเวอร์ เปิด Solar Rooftop โรงงานแห่งที่ 4 ฮีโน่มอเตอร์ส

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

บี.กริม เพาเวอร์ เปิดโครงการ Solar Rooftop ณ โรงงานแห่งที่ 4 ของ ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) กำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานสะอาด

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด หรือ BGRIM และบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีเปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อย่างเป็นทางการ รองรับกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์

โครงการดังกล่าวเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ติดตั้งบนพื้นที่หลังคาโรงงาน ของบริษัท ฮีโน่ฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ขนาด 4,832 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1.4 ล้านหน่วยต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 700 ตันต่อปี

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการ ดูแลงานออกแบบและติดตั้งภายใต้มาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงการเดินระบบและงานดูแลรักษา ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้จัดหาใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายใต้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ให้กับบริษัท ฮีโน่ฯ อีกจำนวน 16,000 RECs

ทั้งนี้ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นโครงการนำร่องความร่วมมือระหว่างบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัท ฮีโน่ฯ โดยในอนาคตยังมีโครงการที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกัน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วกว่า 59 ปี

และในปีนี้ได้เปิดดำเนินการโรงงานแห่งที่ 4 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์ มุ่งสู่การเป็นโรงงานต้นแบบของกลุ่มบริษัทฮีโน่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน มีการจัดการโรงงานในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการในการใช้พลังงานที่เปลี่ยนไป โดยให้ความสำคัญกับการลดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ส่งผลให้การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน และการสรรหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ด้านการจัดการพลังงานจึงมีความสำคัญมากขึ้นต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อตอบรับทิศทางพลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านพลังงาน ด้วยการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การลดอัตราการปล่อยมลพิษและลดขยะที่ไม่จำเป็น รวมถึงส่งเสริมการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)

26/7/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 26 กรกฎาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS