info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.229.124.74

รฟท.ลุยประมูลซ่อมหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า 2.4 พันล้าน เริ่ม เม.ย.นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟท.เดินหน้าเปิดประมูล ซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 56 คัน วงเงิน 2.4 พันล้านบาท จ่อชงผู้ว่ารฟท.ไฟเขียว ภายในเดือน เม.ย.นี้ คาดลงนามสัญญา ต.ค. 64

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่ประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ ซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 56 คัน วงเงิน 2,406 ล้านบาท ว่า สำหรับโครงการซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 คัน วงเงิน 1,629 ล้านบาท รฟท. ได้นำร่างทีโออาร์ขึ้นประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ของ รฟท. ครบจำนวน 3 ครั้งแล้ว แล้ว ส่วนโครงการซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จานวน 21 คัน งบประมาณ 777 ล้านบาท ได้นำร่างทีโออาร์ขึ้นประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ของ รฟท. ครบจำนวน 4 ครั้งแล้ว ขณะเดียวกันคณะกรรมการจัดทำร่างทีโออาร์ทั้ง 2 คณะของ ทั้ง 2 โครงการ โดยจะประชุม เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ผู้เกี่ยวข้องเสนอเข้ามา ในวันที่ 12 มี.ค. เพื่อสรุปร่างทีโออาร์ครั้งสุดท้าย หากไม่ได้เป็นสาระสำคัญต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทีโออาร์ คาดว่าในเดือนนี้ จะสามารถนำเสนอร่างทีโออาร์ทั้ง 2 โครงการ ให้ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาลงนามอนุมัติ และเปิดให้มีการเปิดประกวดราคาได้พร้อมกันทั้ง 2 โครงการในเดือนเม.ย.64 คาดว่าจะลงนามในสัญญากับผู้ชนะได้ในเดือนต.ค. 64 พร้อมกันทั้ง 2 โครงการ

“รฟท. จำเป็นต้องมีการซ่อม และปรับปรุงระบบการใช้งานของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าทั้ง 2 รูปแบบ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เปลี่ยนระบบควบคุมการเดินรถเป็นแบบดิจิทัล รวมทั้งการซ่อมครั้งนี้ยังสามารถยืดอายุการใช้งานของหัวรถจักรออกไปได้อีก 25-30 ปี จากปัจจุบันที่ใช้งานมานานกว่า 25 ปี " สำหรับระยะเวลาในการส่งมอบการปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 คันนั้นว่า กำหนดให้ผู้รับเหมาจะต้องปรับปรุงหัวรถจักรต้นแบบหัวแรกให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้ รฟท. พิจารณาภายในเดือนพ.ค.64 หากเป็นไปตามสเปกที่กำหนด จะต้องเร่งปรับปรุงหัวรถจักรที่เหลือและส่งมอบ3คันต่อช่วง 3 เดือน โดยจะส่งมอบหัวรถจักรครบทั้ง 36 คันภายใน มี.ค.68 ส่วนการส่งมอบการปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จานวน 21 คัน ก็จะต้องส่งมอบให้ครบทั้ง 21 คันภายในปี 68 เช่นกัน

11/3/2564  ฐานเศรษฐกิจ (11 มีนาคม 2564)

Youtube Channel