info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

ทย.ดันเมกะโปรเจคต์ 4.5 พันล้าน เร่งลงนามสัญญา มิ.ยนี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ทย.ลุยลงนามสัญญาปีงบ 64 แตะ 4.5 พันล้านบาท ภายในมิ.ย.นี้ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้า ผุดแผนสร้างสนามบินเพิ่ม 4 โครงการ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยจากกรณีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบ ทย.เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายปีประมาณ 2564 ให้ได้ตามเป้าหมาย ปัจจุบันทย.สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 24% เบื้องต้น กรมฯอยู่ระหว่างลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการลงนามแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ หากลงนามแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มการเบิกจ่ายได้เป็น 40%

สำหรับโครงการที่เตรียมลงนามสัญญาในปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 4.5 พันล้านบาท ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี วงเงิน 800 ล้านบาท โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง วงเงิน 1,800 ล้านบาท โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ วงเงิน 950 ล้านบาท และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น วงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งกรมฯ จะเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 100% ของกระทรวงคมนาคม ขณะเดียวกันได้เร่งรัดให้ ทย. เร่งดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานภูมิภาคที่มีความล่าช้า เช่น ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เป็นต้น รวมทั้งทย.มีแผนทำการบินข้ามภาค เช่น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ฯลฯ ซึ่งแผนดังกล่าวจะช่วยลดความแออัดผู้โดยสารของท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารมากขึ้น ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ ทั้งนี้ในงบปี 2565 ทย.มีแผนดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพร 2.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานระนอง 3.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบึงกาฬ 4.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานมุกดาหาร ด้านความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานมุกดาหาร ปัจจุบันได้การจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ รวมถึงศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ 42 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2565 เพื่อดำเนินการต่อไป โดยทั้งสองโครงการจะช่วยพัฒนาเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ขณะที่ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานบึงกาฬ วงเงิน 40 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรูปแบบรายละเอียดเบื้องต้น เช่น การประเมินค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น การออกแบบลักษณะของท่าอากาศยาน ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานระนองจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยายท่าอากาศยานดังกล่าว พร้อมศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ขยายท่าอากาศยาน อาคารที่พักผู้โดยสารและส่วนประกอบอื่น ๆ วงเงินงบประมาณ 17 ล้านบาท ตามการศึกษาแผนโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (Land bridge) เชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกจังหวัดชุมพรและระนอง ทั้งนี้ด้านความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพรจะดำเนินการจ้างออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่น ๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) วงเงินงบประมาณ 48 ล้านบาท ซึ่งทั้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพรและท่าอากาศยานระนองอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2565

21/6/2564  ฐานเศรษฐกิจ (21 มิถุนายน 2564)

Our Sponsors