info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

รื้อใหม่ไฮสปีด “เชียงใหม่/หัวหิน” กรมรางทำโครงข่ายรถไฟใหม่ 1 ปี

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“กรมราง” เปิดแผนศึกษา R-Map โครงข่ายรถไฟไร้รอยต่อทั่วประเทศ คาดใช้เวลา 1 ปีเสร็จ เผยรถไฟความเร็วสูง “กรุงเทพฯ-เชียงใหม่” และ “กรุงเทพฯ-หัวหิน” ถูกรวบในแผนที่จะต้องศึกษาใหม่ด้วย

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กำลังดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-Map) โดยเดินหน้าดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างทางคู่ และทางสายใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาระบบโทรคมนาคมแลอาณัติสัญญาณ รถจักรและล้อเลื่อน เพื่อให้ระบบขนส่งทางรางกลายเป็นระบบหลักในการการเดินทางและการขนส่งสินค้าของประเทศ

การศึกษา R-Map นี้จะเป็นการศึกษาเพื่อหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าจากพื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของจังหวัดต่างๆ รวมถึงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในการให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าและเดินทาง

โดยจะเป็นการนำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟมาทบทวนและต่อยอดโครงข่ายรถไฟเดิมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งทบทวนและพัฒนาการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน และสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ

เมื่อดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จจะมีการจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับสถานะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตโดยบูรณาการร่วมกับการคมนาคมขนส่งอื่น ๆ รวมทั้งเสนอแนะการลงทุนตามลำดับความสำคัญและความจำเป็นแต่ละเส้นทางในโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และรองรับการลงทุนหลังจากการเปิดประเทศต่อไป

ปัดฝุ่น 2 ไฮสปีด “เชียงใหม่/หัวหิน” ศึกษาใหม่

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การศึกษา R-MAP ในครั้งนี้จะเอาผลการศึกษารถไฟความเร็วสูงอีก 2 เส้นทางคือ ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน ที่เคยทำไว้เดิมมาศึกษาใหม่ด้วย เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ยาวมาจนถึงวันนี้ ทำให้ฐานะทางการคลังของประเทศมีความเปราะบางสูง บวกกับทั้ง 2 โครงการใช้เงินลงทุนสูงกว่าแสนล้านบาท จึงต้องนำทั้ง 2 โครงการมาพิจารณาศึกษาใหม่ถึงความจำเป็นอีกครั้งหนึ่งก่อน

1 ปีศึกษาเสร็จ

ส่วนระยะเวลาการศึกษาจะใช้เวลา 1 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อแล้วเสร็จจะรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบ หลังจากนั้นจะส่งผลการศึกษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นำไปออกแบบในรายละเอียดของแต่ละเส้นทางต่อไป โดยจะประสานกับภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศทั้งรัฐ เอกชน และอื่น ๆ มาร่วมกันวางแผนและพิจารณาร่วมกันในการออกแบบเส้นทางรถไฟและการคมนาคมขนส่วสายรอง เพื่อไม่ให้เกิดกรณีซ้ำรอยกับเคสรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่ต้องเคลียร์อุปสรรคเกี่ยวกับมรดกโลกใน จ.พระนครศรีอยุธยา

5/8/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (5 สิงหาคม 2564)

Our Sponsors