info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

รฟท.ชี้แจงเปิดเดินขบวนรถไฟชานเมืองถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)ตามปกติ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

การรถไฟฯ ชี้แจงยังคงเปิดให้บริการขบวนรถไฟชานเมืองถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตามปกติ ไม่ได้มีการหยุดรถที่สถานีดอนเมือง เพื่อให้มาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงแต่อย่างใด

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ มีการตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุที่มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟชานเมือง (รถไฟฟ้า) สายสีแดงจำนวนมาก ว่ามาจากการรถไฟฯ มีการหยุดให้บริการขบวนรถไฟชานเมืองที่สถานีดอนเมืองนั้น

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากปัจจุบันการรถไฟฯ ยังคงเปิดให้บริการเดินรถไฟชานเมืองทุกขบวนเข้าถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตามปกติ ไม่ได้มีการหยุดเดินรถที่สถานีดอนเมืองตามที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใด

โดยตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 การเดินขบวนรถไฟช่วงจากสถานีชุมทางบางซื่อถึงสถานีรังสิตจะขบวนรถไฟโดยสารทั้งหมดจะขึ้นไปใช้ทางรถไฟยกระดับเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดง และยุติการเดินขบวนรถไฟโดยสารบนทางรถไฟระดับพื้นดิน จึงทำให้ไม่สามารถให้บริการที่สถานีและที่หยุดรถระดับพื้นดินรวม 5 แห่ง ได้แก่

สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ ที่หยุดรถ กม. 11 ที่หยุดรถทุ่งสองห้อง และที่หยุดรถเคหะ กม. 19 ซึ่งแผนการปรับลดขบวนรถดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือมีเป้าหมายให้รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ามาวิ่งให้บริการทดแทนแต่อย่างใด แต่จะเป็นการใช้ทางยกระดับในการเดินขบวนรถร่วมกัน และใช้ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงในการสนับสนุนการให้บริการของผู้โดยสารในช่วงสถานีดังกล่าว

สำหรับสาเหตุที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงมีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก มาจากการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการเดินทางของผู้โดยสารได้ดี ตลอดจนการรถไฟฯ มีการคิดอัตราค่าโดยสารในราคาที่ไม่สูง เริ่มต้นเพียง 12 บาท เพื่อต้องการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และเป็นทางเลือกให้พี่น้องประชาชนในการเดินทางซึ่งท้ายนี้การรถไฟฯ ขอยืนยันว่าพร้อมเป็นหน่วยงานในการให้บริการเดินทางขนส่งที่ดีแก่พี่น้องประชาชนในทุกระดับตลอดไป

10/12/2564  ฐานเศรษฐกิจ (10 ธันวาคม 2564)

Youtube Channel