info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.177.219

อาคารผู้โดยสารสนามบินนครศรีธรรมราช ล่าช้ากว่าแผน 10%

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ช้ากว่าแผน 10% จี้รับเหมาเร่งสร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดี ด้านมาตรฐานสนามบิน กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและเป็นประธานตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช งวดที่ 24

พบว่า ความก้าวหน้าของการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เปอร์เซ็นต์ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 81.850% ล่าช้ากว่าแผนงาน -10.257% งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานของผู้รับจ้างคิดเป็น 92 วัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และจะสิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน ใช้งบประมาณ 1,458.77 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คน/ชั่วโมง หรือ 4 ล้านคน/ปี จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 450 คน/ชั่วโมง หรือ 1.2 ล้านคน/ปี พร้อมยกระดับเป็นท่าอากาศยานนานาชาติต่อไป

ในการนี้ รทย.มฐ. ได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างซึ่งประกอบด้วย บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จำกัด และบริษัท เดฟินิท เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด เร่งดำเนินแผนการก่อสร้างเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง

รวมทั้งเน้นย้ำให้มีการสุ่มตรวจ ATK ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาความสะอาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน และหากพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทันทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในโครงการก่อสร้าง

12/1/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (12 มกราคม 2565)

Our Sponsors