เร่งมอเตอร์เวย์-ทางคู่อีสาน คืบหน้าเร็วกว่าแผนทยอยเปิดปี 2562-2563

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เร่งเมกะโปรเจ็กต์คมนาคมในอีสานเร็วกว่าแผน มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ช่วงปากช่องคืบหน้าแล้ว 64% เปิดใช้ทั้งเส้นทางปลายปี 2563 ขณะโครงการรถไฟทางคู่ช่วงสถานีจิระ-ขอนแก่น เสร็จสมบูรณ์ก.พ. 62 นี้ โดยช่วงผ่านตัวเมืองขอนแก่นเป็นทางยกระดับเปิดใช้แล้ว โครงการลงทุนระบบคมนาคมขนส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เร่งดำเนินการ จนการก่อสร้างคืบหน้าเร็วกว่าแผน และบางส่วนทยอยเปิดให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรเพิ่มเป็นลำดับ

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 กล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือ มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานทางหลวงที่ 10 เริ่มจากตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จนถึงอำเภอเมืองนครราชสีมา แบ่งสัญญาการก่อสร้าง เป็น 20 สัญญา รวมระยะทาง 93 กิโลเมตร ความก้าวหน้าโครงการ 64% เร็วกว่าแผน 6% โดยมีช่วงยกระดับเริ่มจากอำเภอปากช่อง ไปสิ้นสุดบริเวณเรือนจำคลองไผ่ ผ่านบริเวณอ่างเก็บนํ้าลำตะคองมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม คาดว่าถนนยกระดับของมอเตอร์เวย์ จะแล้วเสร็จภายในปี 2562 ส่วนก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ 196 กิโลเมตร จาก อำเภอบางปะอิน มายัง จังหวัดนครราชสีมา ภายในปี 2563

ถนนมอเตอร์เวย์เส้นนี้มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง เริ่มต้นเก็บค่าผ่านทางตามจุด ประกอบไปด้วยด่านบางปะอิน, ด่านวังน้อย, ด่านหินกอง, ด่านสระบุรี, ด่านแก่งคอย, ด่านมวกเหล็ก, ด่านปากช่อง, ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ พร้อมจุดบริการทางหลวง 8 แห่งตลอดเส้นทาง เฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จะมีศูนย์บริการทางหลวงแห่งเดียว อยู่ที่ถนนธนะรัชต์ อำเภอปากช่อง และสถานีบริการทางหลวง 1 แห่ง อยู่ที่ อำเภอสีคิ้ว

อัตราค่าผ่านทาง รถยนต์ทั่วไป 4 ล้อ อยู่ที่ 10 บาท + 1.25 บาทต่อกิโลเมตร หรือเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เงินค่าผ่านทาง 235 บาท

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือ มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา จะสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนมิตรภาพเส้นไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และยังเชื่อมโยงกับถนน 304 ที่เชื่อมโคราชออกสู่ทะเลภาคตะวันออก

รวมไปถึงสามารถแยกไปจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานีได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อกับวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และในอนาคต ถนนมอเตอร์เวย์ เส้นทางนี้ จะดำเนินการก่อสร้างไปจนถึงจังหวัดขอนแก่น โดยมีจุดเชื่อมต่ออยู่ที่ ด่านเก็บค่าผ่านทาง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนโครงการรถไฟทางคู่ช่วงสถานีจิระ-ขอนแก่นนั้น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ยืนยันว่า รถไฟช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น จะเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่อสร้าง ทำให้ดำเนินการก่อสร้างรวดเร็วเรียบร้อย โดยเวลานี้รถไฟโดยสารทุกขบวน รวมถึงรถขนส่งสินค้าทุกประเภท ที่วิ่งผ่านตัวจังหวัดขอนแก่น ได้ขึ้นใช้ทางยกระดับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นจุดตัดกับระบบราง โดยยึดความปลอดภัยสูงสุด ก่อนเปิดได้ทดสอบแล้ว 100% ในเรื่องของระบบอาณัติสัญญาณการเดินรถ

นอกจากนี้ ยังมีการวางระบบการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟกับระบบจราจรทางบก เข้ามายังภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น การปรับสภาพภูมิทัศน์ของขอนไม้ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเมืองขอนแก่น และคำนึงถึงอนาคตสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงคนพิการ ที่จะได้ใช้บริการรถไฟอย่างทัดเทียม จังหวัดขอนแก่นได้ขอให้บริษัทผู้ออกแบบได้คำนึงถึงคนกลุ่มนี้ด้วย

โครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกๆ ในระยะแผนปานกลางของรัฐบาล ที่ได้เริ่มสัมฤทธิผลมาเป็นระยะ ซึ่งบริษัทผู้รับเหมายืนยัน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ ซึ่งระหว่างการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ การรถไฟฯจะทยอยเปิดใช้สถานีที่แล้วเสร็จไปจนครบทั้ง 19 สถานี

12/12/2561  ฐานเศรษฐกิจ (12 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา