อนุมัติกันข้ามปี! ครม.บิ๊กตู่เคาะงบปี’63 คมนาคม 31 โครงการ 5.7 หมื่นล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 31 โครงการ วงเงินรวม 57,597 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิธีการงบประมาณ 2561 ที่กำหนดให้นำโครงการที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบก่อน ขอรับจัดสรรงบในปี 2563 จำนวน 11,519 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณในปี 2564 และ 2565 จำนวน 46,078 ล้านบาท

โดยเป็นโครงการของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่ บริเวณย่านพหลโยธิน อยู่ระหว่างการขอเช่าพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) วงเงิน 3,710 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 741.61 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 1,484.22 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 148.22 ล้านบาท เพื่อรองรับหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย, สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน และศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

2.กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ เป็นการก่อสร้างทางขับคู่ขนาน (Parallel Taxiway) วงเงินรวม 1,387 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 277.42 ล้านบาทปี 2564 วงเงิน 554.85 ล้านบาท และปี 2565 วงเงิน 554.85 ล้านบาท หากทางขับนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถรองรับเที่ยวบินจาก 10 เที่ยวบิน/ชั่วโมง เป็น 25 เที่ยวบิน/ชั่วโมง โดยเมื่อ ครม.ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ทย.ก็จะทำเรื่องเสนอขอจัดสรรงบประมาณต่อไป

และ 3.กรมทางหลวง (ทล.) 29 โครงการ วงเงินรวม 52,500 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10,500 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 21,000 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 21,000 ล้านบาท กระจายอยู่ใน 3 แผนงาน ได้แก่

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 โครงการ วงเงิน 1,306 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการขยายทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร 2 โครงการ และการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง (บายพาส) หนองคาย ด้านตะวันออก

2.แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและสนับสนุนสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติ 5 โครงการ วงเงิน 1,874 ล้านบาท

และ 3.แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ 21 โครงการ วงเงิน 7,320 ล้านบาท ประกอบด้วย ขยายช่องจราจรจาก 4 เป็น 8 ช่องจราจร 12 โครงการ, สร้างแนวใหม่ 4 โครงการ, ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ, เพิ่มมาตรฐานถนนเป็นชั้น 1 จำนวน 2 โครงการ และต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

25/12/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (25 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา