พพ.จับมือสภาสถาปนิกปั้นบุคลากร 2,000 คนรับบังคับออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

Building News / ข่าวหมวดอาคารทั่วไป

“พพ.” เร่งเครื่องการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานรองรับกฎกระทรวงใหม่ที่เตรียมชงเข้า กพช. 7 มี.ค.นี้ จับมือสภาสถาปนิกส่งเสริมสถาปนิกไทยให้มีความเชี่ยวชาญออกแบบอาคารประหยัดพลังงานได้ 2,000 คนภายใน 5 ปี ประเดิมรับจ่อบังคับอาคารขนาดพื้นที่ตั้งแต่หมื่น ตร.ม.ขึ้นไปก่อนปีแรก

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พพ.ได้ลงนามความร่วมมือกับสภาสถาปนิกเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจรับรองแบบอาคาร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... (Building Energy Code : BEC) ที่กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบ 7 มีนาคมนี้เพื่อประกาศเป็นมาตรการบังคับใช้

ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว พพ.และสภาสถาปนิกจะร่วมมือกันในการผลักดันและส่งเสริมให้มีผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สามารถดำเนินการตรวจรับรองอาคารตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้สอดรับกับกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าหมายจะผลิตสถาปนิกในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวได้ 2,000 คนภายในเวลา 5 ปี ซึ่งสอดรับกับกฎหมายที่จะเริ่มนำร่องบังคับใช้ในอาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรในปีแรก และ อาคารขนาด 5,000 ตารางเมตรในปีที่ 2 และอาคารขนาด 2,000 ตารางเมตรในปีที่ 3 ต้องออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานตามที่กำหนด หรือ BEC

“ภายใต้ความร่วมมือจะมีการจัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบ โดยสภาสถาปนิกที่จะให้การรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พร้อมออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ รวมทั้งการฝึกอบรมการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศต่อไป” นายประพนธ์กล่าว

11/2/2561  MGR Online (11 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน