ดัชนีราคาที่ดินเปล่า กรุงเทพฯ-ปริมณฑลปรับขึ้น13.2%

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศึกษาดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560 พบว่ามีค่าดัชนีเท่ากับ 165.6 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 65.6% เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555 = 100) และปรับเพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 146.3 จุด

MP29-3340-Xสำหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 168.3 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 166.5 จุด และปรับเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 149.6 จุด ทั้งนี้ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา มีการปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2559 คือ ปรับเพิ่มขึ้น 2.7% และช่วงเวลาที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ไตรมาส 1 ปี 2557 โดยปรับเพิ่มขึ้น 19.0%

จากผลการศึกษา ยังพบว่าดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2555 จากปัจจัยแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง มีผลต่อราคาที่ดินประมาณ 22.8%

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเส้นทางรถไฟฟ้า ที่มีผลต่อราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 24.6% กล่าวคือ ถ้าหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเกิดขึ้น เช่น การเริ่มโครงการ หรือการก่อสร้าง หรือการเปิดให้บริการ จะมีผลดันราคาที่ดินเปล่า

ห้ามพลาด! “ฐานเศรษฐกิจ” จัดงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อ “MEGA MOVE : พลิกโฉมมหานครกรุงเทพฯ” วันที่ 21 ก.พ.นี้ เวลา 13.00-16.00 น ณ โรงแรมอนันตรา สยามกรุงเทพ สำรองที่นั่งด่วน

17/2/2561  ฐานเศรษฐกิจ (17 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน