ลุยฟื้นฟูเมืองดินแดงเฟส2 กคช.เร่งรื้อถอนอาคาร-ย้ำไร้ผลกระทบ

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

การเคหะแห่งชาติเตรียมลุยโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง เฟส2 เร่งรื้อถอนอาคารเดิม เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมประกาศร่าง TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างดำเนินก่อสร้างโครงการฯ เร็วๆ นี้

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า ขณะนี้ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการรื้อถอนอาคารแฟลต 18 – 22 เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารใหม่ ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัท แก่นนคร คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ปัจจุบันมีความคืบหน้า

การรื้อถอน 15% โดยมีมาตรการป้องกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยได้มีการติดป้ายเตือนเขตพื้นที่อันตรายและล้อมรั้วบริเวณรอบอาคารเพื่อไม่ให้ประชาชนหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเข้ามาในบริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร รวมทั้งมีการฉีดน้ำเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปในอากาศ และที่สำคัญการรื้อถอนอาคารไม่มีผลกระทบใดๆ กับอาคารบริเวณใกล้เคียง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ต้องวิตกกังวลใดๆ

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้นักสังคมของการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นรายห้องให้กับผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลตที่ 9 – 17, 23 – 32 และ 63 – 64 พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลการอยู่อาศัยตามข้อมูลการสำรวจเดิมเมื่อปี 2559 จำนวน 1,160 หน่วย (เด็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ และครอบครัวขยาย) พร้อมยืนยันสิทธิเช่า (เช่าอาคารใหม่/รับเงินชดเชย) เพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งหากกำหนดวันลงพื้นที่ได้แน่นอน การเคหะแห่งชาติจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันอีกครั้ง

26/1/2562  ฐานเศรษฐกิจ (26 มกราคม 2562)

พื้นที่โฆษณา