โครงการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จันทบุรี มีความคืบหน้า

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

จันทบุรี - คณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ลงพื้นติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากทั่วโลก คาดแล้วเสร็จปี 2565

วันนี้ (15 ก.ย.) นายสนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ได้นำคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดทำขึ้นในเนื้อที่ประมาณ 518 ไร่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยมชมถึง 2 ครั้ง

ปัจจุบัน การก่อสร้างโครงการมีความคืบหน้าตามลำดับ และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2565 ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จะเป็นแหล่งรวบรวม และจัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ต่างๆ ของโลก รวมทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสม

นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals, SDGs) รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของโลก และจัดเป็นที่รวบรวมของนักวิจัยและผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะเข้ามาศึกษาวิจัย อบรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้ และระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

15/9/2562  MGR Online (15 กันยายน 2562)

พื้นที่โฆษณา