ดอนเมืองเฟส3มหึมา 3.4หมื่นล้านเทอร์มินัล3เปิดเอกชนร่วมทุนเพียบ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เปิดโรดแมปสนามบินดอนเมืองเฟส 3 ค่า 3.43 หมื่นล้านสร้างเทอร์มินัล 3 ขยายหลุมจอด ผุดโครงการใหม่เพียบรับรถไฟฟ้าสายสีแดง ทั้งจังก์ชัน เทอร์มินัล อาคารจอดรถ ระบบ APM โรงแรม จ่อเปิด PPP ให้เอกชนร่วมลงทุนปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองมีผู้โดยสารใช้บริการ 40 ล้านคนต่อปี แต่ศักยภาพของอาคารรองรับได้ 30 ล้านคน ทำให้เกิดความแออัดและเกิดปัญหาคอขวดอย่างมากในชั่วโมงเร่งด่วน

ดังนั้นนอกจากบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือทอท.จะแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนในการเพิ่มพื้นที่ Visa On Arrival (VOA) เพิ่มช่องตรวจคนเข้าเมือง การเพิ่มเคาน์เตอร์เช็กอิน การขยายพื้นที่พักรอผู้โดยสารระหว่างขึ้นเครื่องบริเวณBus Gate และแผนการสร้างอาคารผู้โดยสารสำหรับกรุ๊ปทัวร์ลงทุนราว 200 ล้าน บาท รองรับได้ 1,200-3,000 คนต่อชั่วโมงแล้วเสร็จในปี2563จ่อทุ่ม3.43หมื่นล.เสร็จปี68ทอท.ยังอยู่ระหว่างการออกแบบและพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 เพื่อเตรียมลงทุนกว่า 3.43 หมื่นล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลง10%, รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง)ในการคืนขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคน ตั้งเป้าแล้วเสร็จปี 2568โดยการขยายสนามบินดอนเมืองระยะที่ 3 จะมีการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 เดิม เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 (เทอร์มินัล3)รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปีพร้อมทั้งเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง

จากนั้นจะปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ที่ปัจจุบันรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศอยู่ ปรับ ปรุงอาคารใหม่ เพื่อปรับเป็นการรองรับผู้โดยสารภายในประเทศในอนาคต ซึ่งก็จะติดกับเทอร์มินัล 2 ที่รองรับผู้โดยสารในประเทศอยู่แล้วในปัจจุบัน เมื่อรวมเทอร์มินัล1 และเทอร์มินัล 2 จะรองรับผู้โดยสารได้ 22 ล้านคนต่อปี การปรับปรุงคลังสินค้าหมาย เลข 1 และ2 ขยายระบบจราจรเพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นขยายลานจอดอากาศยาน รวมทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น เล็งเปิดPPPโครงการใหม่นอกจากนี้ตามแผนพัฒนาดังกล่าว ตามแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินดอนเมือง ทอท.พิจารณาว่าควรจะมีก่อสร้าง JUNCTION BUILDING (มีร้านค้า-ร้านอาหาร) เชื่อมจากสนามบินไปขึ้นรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง, งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ผู้โดยสาร, งานก่อสร้างอาคารจอดรถระยะยาวด้านทิศใต้, งานก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ(APM)ภายในสนามบิน,โรงแรม ซึ่งทอท.มีแผนจะแยกการลงทุนในโครงการเหล่านี้ออกมาเป็นโครงการลงทุนแบบPPP ที่จะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือทอท.เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า แผนการพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่ 3

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด อาทิ ต้องปรับปรุงรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA หรือไม่ ส่วนไหนที่เข้าข่ายพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ซึ่งทอท.ต้องสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งถ้าได้คำตอบก็จะนำเสนอแผนไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเข้าครม.ต่อไปได้“การลงทุนของทอท.ในการพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 3.4 หมื่นล้านบาท ทอท.จะลงทุนเองในส่วนที่ตามแผนการฟื้นสภาพสนามบินดอนเมือง ให้กลับมาเหมือนเดิม เช่นการเอาตึกโดเมสติกเดิมมาใช้งาน เป็นต้น ส่วนโครงการลงทุนอื่นๆที่จะเกิดขึ้นใหม่ เช่น ที่จอดรถ park and go ที่จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดง หรือโครงการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพสนามบิน แต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร กำลังพิจารณาเรื่องPPP อยู่” นายนิตินัย กล่าวทิ้งท้ายสำหรับไทม์ไลน์การพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส3 (ปี2562-2568) งานก่อสร้างต่างๆคาดว่าในปี2563 จะก่อสร้างอาคารจอดรถ (สัมปทานเอกชน)เพิ่มที่จอดรถอีก 2 พันคัน ปี2564 ต้นปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเทอร์มินัล 3 แล้วเสร็จปี 2566 และปี 2564 คาดว่าผู้โดยสารจะเดินทางมายังสนามบินดอนเมืองได้โดยใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ทั้งหลังการก่อสร้างเทอร์มินัล 3 แล้วเสร็จ พร้อมอาคารจอดรถยนต์เพิ่มที่จอดรถเป็น 1 หมื่นคัน และการปรับปรุงเทอร์มินัล 1 จะแล้วเสร็จในปี2568

แจงแผนพัฒนา6กลุ่มงานด้านร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) เปิดเผยว่าที่ผ่านมาสนามบินดอนมืองได้พัฒนาระยะที่2 แล้วเสร็จ จากนี้ก็จะเข้าแผนการพัฒนาในระยะที่ 3 ต่อไป ทั้งการสร้างเทอร์มินัล 3 การขยายหลุมจอดและปรับปรุงหลุมจอดจาก108 หลุมจอดเป็น 135 หลุมจอด เพิ่มที่จอดรถยนต์จาก 4,500 คันเป็น1หมื่นคัน เป็นต้นทั้งนี้เนื้องานของโครงการประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1 งานพัฒนาด้านทิศใต้ของสนามบิน เช่น งานปรับปรุงระบบถนนภายใน,งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร อาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6, งานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น เป็นชานชาลาจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร,งานปรับปรุงคลังสินค้าหมายเลข 1 และ 2, งานก่อสร้างกลุ่มอาคารบำรุงรักษา และพื้นที่พักขยะ, งานก่อสร้างระบบระบายนํ้า, งานก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัยกลุ่มงานที่ 2 งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุงระบบถนนภายใน,งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยาน,งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบิน,งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์พนักงาน,งานก่อสร้างอาคารรับรองพิเศษ,งานก่อสร้างอาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง,งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน,งานปรับปรุงอาคารส่วนกลาง,งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. (สนญ.) และท่าอากาศยานดอนเมืองกลุ่มงานที่3 งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน เช่น งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway บริเวณทางวิ่ง 21L/03R และ Exit Taxiway เชื่อมต่อทางขับสาย B และ C,งานปรับปรุงพื้นที่ ด้านทิศเหนือ ก่อสร้างอาคาร Power House และ Control Post, งานปรับปรุงพื้นที่ ด้านทิศใต้ เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจการการบิน และก่อสร้างลานจอดอากาศยาน และอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล (General Aviation)กลุ่มงานที่ 4 งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือและอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2-4กลุ่มงานที่ 5 เป็น งานสนับสนุนโครงการพัฒนา เช่น งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน ด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อมและระบบเติมนํ้ามันอากาศยาน, งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคกลุ่มงานที่ 6 งานสิ่งแวดล้อม เช่นงานจ้างติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะการปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

17/9/2562  ฐานเศรษฐกิจ (17 กันยายน 2562)

พื้นที่โฆษณา