info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.213.192.104

รฟท.ลุยประมูล “รถจักรดีเซลไฟฟ้า” 1.67 พันล้าน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟท.เตรียมเปิดประมูลรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 คัน มูลค่ารวมกว่า 1.67 พันล้านบาท ภายในเดือน ม.ค.2564 จ่อเดินหน้าประมูลรถจักร HID จำนวน 21 คัน มูลค่างานรวม 777 ล้านบาท คาดได้ตัวผู้รับจ้างเริ่มงานซ่อมบำรุงภายในไตรมาส 4 ปี 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ รฟท.ได้ดำเนินการประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 คัน มูลค่ารวมกว่า 1.67 พันล้านบาท โดยอยู่ระหว่างประกาศลงเว็บไซด์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. – 3 พ.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มประกาศขายเอกสารประกวดราคาได้ประมาณเดือน ม.ค.2564 และคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ในเดือน มิ.ย.2564

สำหรับโครงการซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้านี้ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1,200 วัน นับจากวันที่ส่งมอบรถจาก ร.ฟ.ท. หรือแล้วเสร็จราวปี 2567 – 2568 โดยเอกชนผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องส่งมอบรถจักรซ่อมบำรุงเป็นงวดๆ จำนวน 12 งวด อีกทั้งเอกชนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ดำเนินการซ่อมปรับปรุงรถจักรเอง โดยหากเป็นสถานที่ของ รฟท.เอกชนจะต้องดำเนินการติดต่อขอเช่าสถานที่ และต้องดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุงด้วย

สำหรับการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ รฟท.จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้เกณฑ์ราคารวม และกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอราคาต่ำสุด โดยกำหนดคุณสมบัติของเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาจะต้องมีประวัติผลิตและซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า หรือผลงานซ่อมหนักรถจักรดีเซลไฟฟ้าทั้งคัน โดยรวมสัญญาที่ผ่านมาการตรวจรับแล้วมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาท

รายงานข่าวจาก รฟท.ระบุว่า ตามกระบวนการประกวดราคาของ รฟท.ภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์ระยะเวลา 7 วันแล้ว หากไม่มีผู้คัดค้านฝ่ายบริหารจะดำเนินการเสนอโครงการประกวดราคาดังกล่าวเสนอผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ (บอร์ด) เบื้องต้นจึงคาดว่าจะนำเสนอบอร์ดภายในปีนี้ หลังจากนั้นได้กำหนดเปิดขายซองในเดือน ม.ค.2564 ภายในเดือน ก.พ.2564 เอกชนจะเข้ายื่นข้อเสนอ นอกจากงานจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้าแล้ว ปัจจุบัน รฟท.ยังออกประกาศร่างประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักร HID จำนวน 21 คัน มูลค่างานรวม 777 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ากรอบการดำเนินงานประกวดราคาจะสอดคล้องกับงานจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถเปิดขายซองในช่วงต้นปีหน้า และได้ตัวเอกชนเริ่มงานซ่อมบำรุงภายในไตรมาส 4 ปี 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากรวมงานจ้างซ่อมบำรุงหัวรถจักรที่ ร.ฟ.ท.อยู่ระหว่างเตรียมประกวดราคานั้น ถือเป็นงานซ่อมบำรุงหัวรถจักรครั้งใหญ่ มีจำนวนซ่อมรวม 57 คัน มูลค่ารวมกว่า 2.4 พันล้านบาท อีกทั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา ร.ฟ.ท.ยังได้ลงนามจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้าล็อตใหม่ น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คัน มูลค่า 6,525 ล้านบาท จะทยอยส่งมอบเป็นงวดๆ งวดที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คัน ภายใน 540 วัน

2/11/2563  ฐานเศรษฐกิจ (02 พฤศจิกายน 2563)

แนะนำคู่ค้า