info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.213.192.104

กทม. รื้อทางเท้าถนนรัชดา จาก “ฟอร์จูน-เดอะสตรีท” ปรับภูมิทัศน์ใหม่

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กทม. ลงพื้นที่หน้า ”ฟอร์จูน-เดอะสตรีท” สำรวจสภาพปัญหาทางเท้า ”ถนนรัชดา“ เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ตามรูปแบบมาตรฐานใหม่ universal design

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563 นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาทางกายภาพตลอดแนวทางเท้าในถนนรัชดา เพื่อร่วมกันบูรณาการเตรียมเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากบริเวณคลองสามเสนถึงแยกเทียมร่วมมิตร (The Street รัชดา)

โดยมีหน่วยงานในสังกัด กทม. และหน่วยงานสาธารณูปโภคที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างบนทางเท้าในเส้นทางถนนรัชดาภิเษก ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การประปานครหลวง (กปน.) บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทางภาคสังคม ผู้แทนทูตอารยสถาปัตย์ กทม. ณ บริเวณหน้าโรงแรม ฟอร์จูน รัชดา เขตดินแดง

จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาทางกายภาพตลอดแนวทางเท้าในถนนรัชดา โดยเริ่มออกเดินเท้าจากบริเวณหน้าโรงแรม ฟอร์จูน รัชดา ไปจนถึงแยกเทียมร่วมมิตร หน้า The Street รัชดา พบว่าสภาพทางเท้าชำรุดทรุดโทรม

เนื่องจากทางเท้าดังกล่าวมีสภาพการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน มีการก่อสร้างหรือการซ่อมแซมทางเท้าของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ดำเนินการไว้ไม่เรียบร้อย รวมไปถึงการใช้งานทางเท้าผิดประเภท อาทิ การขับขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า และการตั้งร้านขายของแผงลอยหาบเร่กีดขวางทางเท้า เป็นต้น

โดย กทม. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมลงพื้นที่ได้รวบรวมสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมจัดทำรูปแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้าในถนนรัชดาภิเษก จากช่วงบริเวณคลองสามเสนถึงแยกเทียมร่วมมิตร The Street รัชดาให้เป็นไปตามแนวทางการปรับปรุงทางเท้าตามรูปแบบมาตรฐานใหม่ของกทม. ที่เน้นการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (universal design) ให้เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้สามารถใช้งานทางเท้าได้อย่างเหมาะสม และเสมอภาค

อีกทั้งยังเตรียมแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความสวยงามและเหมาะสม ตรงกับความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน

10/11/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (10 พฤศจิกายน 2563)

แนะนำคู่ค้า