info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.125.76

อสังหาฯไม่สนโควิด “ทาวน์เฮ้าส์” แชมป์เปิดตัวสูงสุด

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

AREA เผยตลาดอสังหาฯ เดือนมีนาคมยังเปิดตัวกระฉูดไม่สนโควิด-19 เดือนมีนาคม 2563 เป็นห้วงที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในสถานการณ์ขั้นวิกฤต แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงเดินหน้า มีการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 26 โครงการมีจำนวนหน่วยขายรวม 6,005 หน่วย มีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 23,499 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นไม่เปิดตัวเลยนายโสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) เปิดเผยว่าจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนมีนาคม ที่ผ่านมามีทั้งหมด 6,005 หน่วย ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นทาวน์เฮ้าส์ โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 3,165 หน่วย (52.7%) รองลงมาคืออาคารชุด 1,229 หน่วย (20.5%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 984 หน่วย (16.4%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ในภาวะขณะนี้ การซื้อที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบน่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อได้ดีกว่าห้องชุดพักอาศัย

มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนมีนาคม 2563 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 23,499 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 2,886 ล้านบาท (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่า 20,613 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 14% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นระดับราคาปานกลางค่อนข้างแพงเป็นสำคัญ ซึ่งมีระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจำนวนประมาณ (55%) รองลงมา คือที่ราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ (28%) ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้ถึงแม้ภาพรวมโครงการที่เปิดขายใหม่ในเดือนนี้จะมีจำนวนโครงการ จำนวนหน่วยขายลดลงแต่มูลค่าโครงการกลับเพิ่มขึ้น และมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตามประมาณ 17% เนื่องจากการพัฒนาในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายมีราคาขายตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน1,028 หน่วย หรือประมาณ 17% ของหน่วยขายทั้งตลาด จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมของเดือนนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของเดือนก่อน ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 3.913 ล้านบาท แต่เดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่3.349 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ค่อนข้างสูงและมีกำลังซื้อเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น

ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (บริษัทมหาชน) มีจำนวน 6 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครืออีกมากถึง 7 บริษัทและบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่งดร.โสภณคาดว่าในเดือนเมษายนจะมีจำนวนโครงการเปิดใหม่ไม่เกิน 18 โครงการ รวมจำนวนหน่วย ไม่น่าจะเกิน 4,000 หน่วย และมีมูลค่ารวมประมาณ 16,000 ล้าน ซึ่งถือว่าลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากในเดือนเมษายนนี้มีมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้ประชาชนหรือนักลงทุนยังไม่สะดวกใจที่จะออกจากบ้านไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามหลังวิกฤติโควิด-19 อาจทำให้อุปสงค์ที่กักเก็บไว้กลับมาซื้อบ้านกันมากขึ้นอย่างล้นหลามในอนาคตก็ได้

14/4/2563  ฐานเศรษฐกิจ (14 เมษายน 2563)

ช่องยูทูปของ iCONS