มอเตอร์เวย์โคราชเปิดวิ่งแน่ปี 65 ลุ้นพีพีพีชิงพัฒนาจุดพักรถ 8 แห่ง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สาย 6 บางปะอิน-โคราชเหลืออีกแค่ 4% เปิดเอกชนประมูลพีพีพีชิงพัฒนาจุดพักรถ 8 แห่ง ย้ำได้ใช้แน่ปี 2565 ราคาค่าผ่านทาง กม.ละ 2 บาท

มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช เปิดใช้แน่ปี 2565 การก่อสร้างคืบหน้าแล้วร้อยละ 96 เผยต้องปรับแบบก่อสร้าง 3 จุด เพิ่มงบอีก 1,000 ล.แต่ยังอยู่ในงบประมาณลงทุน 7.6 หมื่นล้าน เปิดเอกชนประมูลพีพีพีชิงพัฒนาจุดพักรถ 8 แห่ง ย้ำได้ใช้แน่ปี 2565 ราคาค่าผ่านทาง กม.ละ 2 บาท

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เปิดเผยว่า ล่าสุดการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (M6) หรือมอเตอร์เวย์ สาย 6 มีความคืบหน้าไปแล้ว 96 เปอร์เซ็นต์ เหลือช่วง 21 22 และ 40 ซึ่งช่วงทางผ่านแหล่งน้ำผุดทางธรรมชาติในพื้นที่อ.ปากช่อง และจุดข้ามสะพานในพื้นที่อ.สีคิ้ว รวมถึงจุดสิ้นสุดของโครงการ ที่ต้องปรับแบบการก่อสร้าง ทำให้ต้องเพิ่มงบประมาณอีกกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ยังอยู่ในวงเงินมูลค่าโครงการที่กำหนดไว้ เนื่องจากราคาประมูลก่อสร้างทั้งหมดต่ำกว่างบประมาณ และอาจจะขยายเวลาการก่อสร้างออกไปเล็กน้อย แต่ก็ยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้

มอเตอร์เวย์สาย 6 บางปะอิน-โคราช จะเชื่อมกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางปะอิน ขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ สิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ มีด่านเก็บเงิน 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านนครราชสีมา

ส่วนค่าผ่านทางแรกเข้า 10 บาท จากนั้นเก็บตามระยะทางใช้จริง 1.25 บาท/กม. ตลอดสาย 255 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 127 นาที รถยนต์ 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ 408 บาท รถที่เกิน 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 587 บาท โดยมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทุก ๆ 5 ปีสำหรับรถ 6 ล้อและเกิน 6 ล้อขึ้นไป

สำหรับมอเตอร์เวย์สาย 6 บางปะอิน-นครราชสีมานั้น มีจุดพักรถทั้งสิ้น 8 แห่ง ประกอบด้วย จุดพักรถจำนวน 5 แห่ง (วังน้อย หนองแค ทับกวาง ลำตะคอง ขามทะเลสอ ) สถานที่บริการทางหลวง จำนวน 2 แห่ง (สระบุรี สีคิ้ว) ศูนย์บริการทางหลวง จำนวน 1 แห่ง (ปากช่อง) ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดการประมูล โดย ที่พักริมทางนั้น มี 3 รูปแบบ คือ จุดพักรถ (Rest Stop) พื้นที่ประมาณ 15 ไร่, สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ และศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ อยู่ในเขต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งจะเปิดให้เอกชนร่วมทุนแบบ PPP net cost ระยะเวลา 20-30 ปี โดยคาดมอเตอร์เวย์สาย6 บางปะอิน-โคราช เปิดทดลองใช้ได้ปลายปี 2565

หากมอเตอร์เวย์สาย 6 เส้นนี้แล้วเสร็จ จะส่งผลให้นครราชสีมามีศักยภาพสูงขึ้น ส่งผลให้มีการลงทุนด้านต่างๆ ตามมาอีกมาก ทำให้จังหวัดนครราชสีมากลายเป็นมหานครของภาคอีสานอย่างแท้จริง

มอเตอร์เวย์ สาย 6 เป็นหนึ่งในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะเร่งด่วน ภายใต้แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พ.ศ.2560-2579 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะเร่งด่วน 3 สายทาง สำหรับสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทางก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 195.8 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 40 ช่วง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามกำหนด มูลค่าโครงการกว่า 76,000 ล้านบาท

30/7/2563  ฐานเศรษฐกิจ (30 กรกฎาคม 2563)

พื้นที่โฆษณา