info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.89.204.127

ขยาย 4 เลนถนน “กำแพงเพชร-พิจิตร” ยาว 16 กม. สร้างเสร็จแล้ว

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงอัพเดตโครงการขยายถนน 4 เลน กำแพงเพชร-พิจิตร สร้างเสร็จแล้ว หวังลดปัญหาจราจรติดขัด ลดต้นทุนขนส่ง ขึ้นสู่ภาคเหนือ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร – พิจิตร ตอน บ.ศรีวิลัย – บ.ทุ่งรวงทอง จ.กำแพงเพชร แล้วเสร็จ จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

โดยดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เป็นช่วง ๆ ระหว่าง กม.25 – กม.31, กม.36 – กม.41 และ กม.42 – กม.47 ระยะทางยาวประมาณ 16.5 กม.

สำหรับโครงการทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร – พิจิตร ตอน บ.ศรีวิลัย – บ.ทุ่งรวงทอง อยู่ในพื้นที่ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เดิมเป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งต่อมาชุมชนมีการขยายตัวจึงทำให้มีการเพิ่มการจราจรมากขึ้น

กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพทางหลวงโดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร เกาะกลางแบบยก รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 567,562,216 บาท

โครงการดังกล่าวช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดจากปริมาณรถยนต์ที่จะขึ้นสู่ภาคเหนือ รองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สามารถใช้เป็นเส้นทางโครงข่ายส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการขนส่งเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมของประเทศ

18/11/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (18 พฤศจิกายน 2564)

แนะนำคู่ค้า