info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.227.235.183

เริ่มวันนี้! ถนนเอเชีย ”บางปะอิน-อ่างทอง” วิ่งเลนขวาห้ามต่ำ 100 กม./ชม.

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ขาซิ่งเช็กก่อนเหยียบ 120 กม./ชม. กรมทางหลวงเปิด 7 ประเภทยานพาหนะคุมสปีด ชี้วิ่งได้แค่สายเอเชียช่วง ”บางปะอิน-อ่างทอง” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.00 น. วันนี้ (1 เม.ย. 2564) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดคิกออฟการให้ยานพาหนะใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม/ชม. ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ทางหลวงสายเอเชีย) ช่วงบางปะอิน – แยกต่างระดับอ่างทอง

หลังจากราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะให้ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม/ชม. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา

เคาะสายเอเชีย บางปะอิน-อ่างทอง 45 กม.

ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน ลงนามโดย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)

โดยกำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงอยุธยา – อ่างทอง ระหว่างกม.4+100 – กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก รวมระยะทาง 45.9 กม. เป็นเส้นทางที่ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

ทวนคุมสปีด 7 ยานพาหนะ

โดยตามกฎกระทรวงที่ออกมาเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 ได้กำหนดอัตราความเร็วตามประเภทรถ 7 ประเภท ได้แก่

รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กก. หรือบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม./ชม.

รถในขณะลากจูงรถอื่น รถสี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.

จักรยานยนต์ ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม/ซม. ส่วนจักรยานยนต์กำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ หรือกระบอกลูกสูบรวม 400 CC ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม.

รถโรงเรียนใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.

รถโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม/ชม.

รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม.

รถอื่นๆ นอกเหนือจากประเภทที่ 1-6 ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.

ย้ำวิ่งขวาอย่าต่ำกว่า 100 กม/ชม.

โดยกำหนดความเร็วสำหรับช่องจราจรขวาสุดไว้ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. สูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกันในช่องทางที่รถวิ่งด้วยความเร็ว พร้อมให้หน่วยงานทำการปักป้ายกำกับความเร็วตลอดแนวเส้นทางโดยวิศวกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.ในเขตชุมชน หรือเขตโรงเรียน ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. ในบริเวณทางโค้ง ทางแยก หรือทางกลับรถ ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. บริเวณทางตรง ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ แต่ต้องไม่เกินตามที่ป้ายกำหนด

โดยผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดการเดินทาง

สำหรับถนนที่เหมาะสมใช้ความเร็วในอัตราใหม่ จะต้องเป็นถนนที่มีความปลอดภัยทางกายภาพ ซึ่งจะต้องเป็นถนนที่มีมาตรฐานสูงขนาด 4 ช่องจราจรขึ้นไป และไม่มีจุดตัดหรือจุดกลับรถเสมอระดับถนน มีการแบ่งทิศทางจราจรอย่างชัดเจน และมีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median)

1/4/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (1 เมษายน 2564)

แนะนำคู่ค้า