info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.48.196

CIVIL ส่งมอบทางหลวง 3901 เสริมแกร่งแบ็กล็อก 23,925 ล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ล่าสุด เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจส่งมอบงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 และตอน 2 กรมทางหลวง มูลค่ารวมกัน 1,380.37 ล้านบาท

ทำให้บริษัทมีความพร้อมสุดขีดในการรับงานใหม่เสริมพอร์ต ที่มีงานสัญญาก่อสร้างในมือ (backlog) เติบโต 23,925 ล้านบาท

โดย “ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL บริษัทก่อสร้างครบวงจร กล่าวถึงรายละเอียดว่า บริษัทดำเนินการก่อสร้างโครงการทางหลวงแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ พร้อมส่งมอบงานตามกำหนดเวลาให้แก่กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 มูลค่าโครงการ 726.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นการลงนามสัญญาระหว่างกรมทางหลวง และบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด (บริษัทในเครือ)

และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 มูลค่าโครงการ 653.97 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 28 เดือน เป็นการลงนามสัญญาระหว่างกรมทางหลวง และบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชน รองรับการขยายตัวจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ปริมณฑล อีกทั้งเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งโลจิสติกส์ทั่วประเทศ และเสริมสร้างระบบโครงข่ายทางหลวงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“งานก่อสร้างโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกรมทางหลวง ในช่วงโควิด ทำให้สามารถขยายโอกาสการสร้างงาน โดยจ้างแรงงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้รับผลกระทบในยุคโควิดมากกว่า 100 คนในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งรัดงานให้มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน พร้อมส่งมอบงานตามกำหนด”

“ปิยะดิษฐ์” กล่าวถึงแผนธุรกิจในช่วงโค้งท้ายปีด้วยว่า ล่าสุด ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมี backlog งานก่อสร้างจำนวน 23,925 ล้านบาท และยังคงมุ่งเน้นการรักษาความสามารถในการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการเพิ่มโอกาสการเข้ารับงานใหม่ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการเติบโตของยอดรับรู้รายได้จากงานในมืออย่างต่อเนื่อง

9/11/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 9 พฤศจิกายน 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS