info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.204.198.73

โค้งสุดท้าย บอร์ดบีโอไอไฟเขียว 2 โรงงานน้ำตาล ลงทุน 7 พันล้าน

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

โค้งสุดท้าย บอร์ดบีโอไอไฟเขียวสิทธิประโยชน์ 2 โรงงาน น้ำตาลทิพย์สุโขทัย-น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ลงทุน 7 พันล้าน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ได้อนุมัติคำขอรับส่งเสริมการลงทุนของบริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 2,991 ล้านบาท ตั้งที่จังหวัดสุโขทัย และบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 4,185 ล้านบาท ตั้งที่จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

โดยนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) จะให้สิทธิพิเศษทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี และลดหยาอยภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี รวมถึงยังให้ได้รับในอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี และใบอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ 25% ของเงินลงทุน ตลอดจนยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี

อีกทั้งในการประชุมเดียวกัน บอร์ดอีวียังได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์นำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสำหรับการผลิตรถยนต์ ทั้งแบบสันดาปภายใน ไฮบริด และปลั๊กอินไฮบริด ครอบคลุมทั้งกิจการเดิมและการลงทุนใหม่

รวมถึงอนุมัติการจัดตั้งสำนักงานบีโอไอในต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสิงคโปร์

นอกจากนี้ยังเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน ทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐใน 5 เรื่องสำคัญเพื่อผลักดันเป็นวาระแห่งชาติต่อไป ได้แก่

1) การปลดล็อกธุรกิจบริการของคนต่างชาติในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

2) การขยายขอบเขตและอำนวยความสะดวกในการทำงานของบุคลากรต่างชาติ

3) การแก้ปัญหาผังเมืองในพื้นที่อุตสาหกรรม

4) การจัดหาพลังงานสะอาด

5) การลดขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

10/11/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 10 พฤศจิกายน 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS