info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.230.154.90

กทม.เปิดประมูลทางยกระดับ สะพานเกียกกาย ช่วงที่ 1 วงเงิน 988 ล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กทม.เปิด e-Bidding ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธน ช่วงที่ 1 สะพานเกียกกาย วงเงิน 988 ล้านบาท ต่อจากช่วง 2-3 ITD คว้าเค้กก่อสร้างกว่า 2,300 ล้านบาท

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ในวงเงิน 988,512,600 บาท

โดยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายหรือสะพานเกียกกาย มีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี วงเงิน 988,512,600 บาท อยู่ระหว่างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง วงเงิน 1,492,000,000 บาท โดยได้มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอราคา 1,059,000,000 บาท

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง วงเงิน 1,428,886,281 บาท ได้มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอราคา 1,241,680,000 บาท

ช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแยกสะพานแดงถึงถนนกำแพงเพชร วงเงิน 1,100 ล้านบาท

ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากถนนกำแพงเพชรถึงถนนพหลโยธิน วงเงิน 1,025 ล้านบาท

ด้านนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สำหรับสะพานเกียงกายช่วงที่ 4-5 ปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการก่อสร้าง และเห็นว่าการสร้างเพียงตัวสะพานเกียกกายก็เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนแล้ว

การสร้างช่วงที่ 4-5 จะเป็นภาระต่องบประมาณและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนผ่านการเวนคืนมากเกินไป

29/3/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 29 มีนาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS