info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.221.73.157

อ.ส.ค. นำร่องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำแห่งแรกในภาคใต้

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

อ.ส.ค. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประหยัดพลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) ขนาด 737 กิโลวัตต์ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี) พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในสำนักงานภูมิภาคอีก 3 แห่ง ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 10% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แบบยั่งยืน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้เอง

อ.ส.ค.ในฐานะหน่วยงานภายใต้รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนผิวน้ำ (Solar Floating) ขนาดไม่น้อยกว่า 737 กิโลวัตต์ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นแห่งแรกของภาคใต้

และยังได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับสำนักงาน อ.ส.ค.ในภูมิภาคอีก 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง จ.สระบุรี, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย โดยทั้ง 4 แห่งมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,851.99 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) โดยข้อตกลงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดูแลและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลา 20 ปี

นายสมพรกล่าวต่อว่า ความร่วมมือดังกล่าวของ อ.ส.ค.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ถือเป็นอีกมิติสำคัญในการผลักดัน อ.ส.ค.ก้าวสู่องค์กรชั้นนำในการให้ความสำคัญในการสนับสนุนนโยบายด้านประหยัดพลังงาน และสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล โครงการดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 อีกด้วย

ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์และแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานราชการ เอกชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานของ อ.ส.ค.มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง 808 kw และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการติดตั้งบนผิวน้ำ (Solar Floating) โดยมีสัญลักษณ์รูปวัวแม่ลูก ตราไทย-เดนมาร์ค ที่สำนักงาน อ.ส.ค. อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์นั้น

ทำให้ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานดังนี้ กำลังผลิต 737 กิโลวัตต์ (kWp) คิดเป็นค่าไฟฟ้า 3.60 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง (KWH) ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ 10% หรือประหยัดได้ประมาณ 335,659 บาท/ปี เป็นระยะ 20 ปี รวมประหยัดได้มากถึง 6.7 ล้านบาท ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตรวจสอบ ประเมิน ประหยัดตลอดระยะเวลาโครงการ 20 ปีอีกด้วย ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก

โดยมีพิธีเปิดระบบ Solar Floating เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีเปิด โดยรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า “อ.ส.ค.ยังได้เล็งเห็นถึงการใช้พลังงานสะอาด โดยได้ศึกษาและพิจารณาเทคโนโลยีสะอาด เพื่อเป็นทางเลือกในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

ดังนั้น การเลือกใช้ระบบ PV Solar floating จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน และการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ อ.ส.ค.ในปัจจุบันมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง 808 KW และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โครงการดังกล่าวถือเป็นการเลือกอนุรักษ์พลังงานในองค์กรรูปแบบ “ESCO” เพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

8/5/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 8 พฤษภาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS