info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.230.21

กรมรางฯ สรุปแผนรถไฟฟ้า M-MAP 2 เคาะ 33 เส้นทาง สายใหม่-ต่อขยาย

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมการขนส่งทางราง สรุปผลศึกษาแผน M-MAP 2 รถไฟฟ้าสายหลักและรอง ฉบับใหม่ รวม 33 เส้นทาง พร้อมเร่งพัฒนาตามความพร้อม สายสีแดง-สีน้ำตาล เพิ่มเส้นทางใหม่ทั้งส่วนต่อขยายและฟีดเดอร์

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2” หรือ M-MAP 2 เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน M-MAP 2 และการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทาง ด้วยระบบราง

โดยที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางราง ได้ดำเนินการจัดทำแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง หรือ Railway Demand Forecast Model แล้วเสร็จ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวเส้นทางและความต้องการในการเดินทาง ซึ่งนำมาสู่ช่วงของการพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับใหม่ หรือ M-MAP 2

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาแนวเส้นทางโครงข่ายรถไฟฟ้า ทั้งจากการทบทวนแผน M-MAP เดิม แผน M-MAP 2 Blueprint ซึ่งทาง JICA เคยศึกษาไว้ ร่วมกับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและประชาชนในเขตจังหวัดปริมณฑลที่ไปรับฟังความคิดเห็นมา และที่ปรึกษานำเสนอเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์นโยบายการพัฒนา ทำให้ได้แนวเส้นทางระบบรางที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Project Long List) นำมาคัดกรอง ทั้งด้านกายภาพและจำนวนผู้โดยสาร เพื่อให้ได้แนวเส้นทางระบบรางที่เลือก (Project Short List) นำมาจัดลำดับความสำคัญและทำแผนการพัฒนาต่อไป

จากผลการศึกษาโครงการ ได้สรุปแผนการพัฒนา M-MAP 2 : แนวเส้นทางระบบรางที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Project Long List) มีทั้งสิ้น 33 เส้นทาง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ เส้นทาง M-MAP 1 ที่ยังไม่ดำเนินการมีจำนวน 8 เส้นทาง (M) ส่วนเส้นทางใหม่จำนวน 14 เส้นทาง (N) เสนอต่อขยาย จำนวน 11 เส้นทาง (E) ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญแผนการพัฒนา M-MAP 2 สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

A1 : เส้นทางที่มีความจำเป็น / มีความพร้อม “ดำเนินการทันที” จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่

A1-1) รถไฟฟ้าสายสีแดง รังสิต-ธรรมศาสตร์ (Commuter)

A1-2) รถไฟฟ้าสายสีแดง ตลิ่งชัน-ศาลายา (Commuter)

A1-3) รถไฟฟ้าสายสีแดง ตลิ่งชัน-ศิริราช (Commuter)

A1-4) รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล แคราย-บึงกุ่ม (Light Rail)

A2 : เส้นทางที่มีความจำเป็น / แต่ต้องเตรียมความพร้อมก่อน “คาดว่าดำเนินการภายในปีพ.ศ. 2572” จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่

A2-1) รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-หัวลำโพง (Commuter)

A2-2) รถไฟฟ้าสายสีเขียว สนามกีฬาแห่งชาติ-ยศเส (Heavy Rail)

A2-3) รถไฟฟ้าสายสีเขียว บางหว้า-ตลิ่งชัน (Heavy Rail)

A2-4) รถไฟฟ้าสายสีแดง วงเวียนใหญ่-บางบอน (Commuter)

A2-5) รถไฟฟ้าสายสีเงิน บางนา-สุวรรณภูมิ (Light Rail)

A2-6) รถไฟฟ้าสายสีเทา วัชรพล-ทองหล่อ (Light Rail)

B : เส้นทางมีศักยภาพ เนื่องจากผ่านการศึกษาความคุ้มค่าในโครงการ M-MAP 1 หรือเป็นเส้นทางใหม่ที่มีปริมาณผู้โดยสารถึงเกณฑ์ที่จะพัฒนาเป็นระบบรถไฟฟ้าได้ จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่

B-1) รถไฟฟ้าสายสีฟ้า พระโขนง-ท่าพระ (Light Rail)

B-2) รถไฟฟ้าสายสีฟ้า สาทร-ดินแดง (Light Rail)

B-3) รถไฟฟ้าสายสีเทา วัชรพล-ลำลูกกา (Light Rail)

B-4) รถไฟฟ้าสายสีเขียว คูคต-วงแหวนรอบนอก (Heavy Rail)

B-5) รถไฟฟ้าสายสีเขียว ตลิ่งชัน-รัตนาธิเบศร์ (Heavy Rail)

B-6) รถไฟฟ้าสายสีเขียว สมุทรปราการ-บางปู (Heavy Rail)

B-7) รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางแค-พุทธมณฑล สาย 4 (Heavy Rail) B-8) รถไฟฟ้าสายสีแดง บางบอน-มหาชัย-ปากท่อ (Commuter)

B-9) รถไฟฟ้าสายสีแดง หัวลำโพง-วงเวียนใหญ่ (Commuter)

C : เส้นทาง Feeder ดำเนินการเป็นระบบ Feeder เช่น Tram ล้อยาง, รถเมล์ไฟฟ้า จำนวน 26 เส้นทาง ได้แก่

C-1) เส้นทาง ลาดพร้าว-รัชโยธิน-ท่าน้ำนนท์

C-2) เส้นทาง ดอนเมือง-ศรีสมาน

C-3) เส้นทาง ศาลายา-มหาชัย

C-4) เส้นทาง ศรีนครินทร์-บางบ่อ

C-5) เส้นทาง คลอง 6-องค์รักษ์

C-6) เส้นทาง รัตนาธิเบศร์-แยกปากเกร็ด

C-7) เส้นทาง คลองสาน-ศิริราช

C-8) เส้นทาง บางซื่อ-พระราม 3

C-9) เส้นทาง ราชพฤกษ์-แคราย

C-10) เส้นทาง พระโขนง-ศรีนครินทร์

C-11) เส้นทาง บางซื่อ-ปทุมธานี

C-12) เส้นทาง เมืองทอง-ปทุมธานี

C-13) เส้นทาง บางแค-สำโรง

C-14) เส้นทาง แพรกษา-ตำหรุ

C-15) เส้นทาง ธรรมศาสตร์-นวนคร

C-16) เส้นทาง บางนา-ช่องนนทรี

C-17) เส้นทางสุวรรณภูมิ-บางบ่อ

C-18) เส้นทาง บรมราชชนนี-ดินแดง-หลักสี่

C-19) เส้นทาง ธัญบุรี-ธรรมศาสตร์

C-20) เส้นทาง คลอง 3-คูคต

C-21) เส้นทาง มีนบุรี-สุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท

C-22) เส้นทาง เทพารักษ์-สมุทรปราการ

C-23) เส้นทาง บางใหญ่-บางบัวทอง

C-24) เส้นทาง บางปู-จักรีนฤบดินทร์

C-25) เส้นทาง ครุใน-สมุทรปราการ

C-26) เส้นทาง ปทุมธานี-ธัญบุรี

อย่างไรก็ดี ภายหลังการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรมฯจะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมการขนส่งทางรางเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และแก้ปัญหาจราจรได้อย่างยั่งยืน

24/7/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 24 กรกฎาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS