แปลงAสถานีกลางบางซื่อ 32 ไร่ร่วมลงทุนค่าหมื่นล้าน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เตรียมเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในช่วงต้นปี 2562 นี้อีกครั้ง หลังจากที่เจอโรคเลื่อนข้ามมาจากปี 2561 สำหรับการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน “โครงการพื้นที่แปลง A สถานีกลางบางซื่อ” บนพื้นที่ 32 ไร่ คิดเป็นมูลค่าร่วมลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เป็นเจ้าของโครงการ

พื้นที่แปลง A ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจครบวงจร แหล่งรวมสำนักงานทันสมัย โรงแรม ธุรกิจบริการ และพื้นที่ค้าปลีก มีทางเข้า-ออก 2 ทาง คือ 1.อยู่บนถนนหลักของสถานีกลางบางซื่อ ฝั่งถนนเทอดดำริ และ 2. อยู่บนถนนกำแพงเพชร อีกทั้งยังมีโครงข่ายเชื่อมโยงด้วยระบบขน ส่งมวลชนในพื้นที่ให้บริการอีกด้วย

ทั้งนี้ร.ฟ.ท.ยังเตรียมยกระดับศักยภาพพื้นที่ให้เป็นมิติใหม่ของการพัฒนาเมืองด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยใช้สถานีขนส่งสาธารณะเป็นศูนย์กลาง(Transit-Oriented Development : TOD) พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ(สมาร์ทซิตี) ด้วยการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับแผนการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการมีรูปแบบ Design Build Finance Operate Transfer : DBFOT คาดว่าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 จะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน พร้อมเปิดขายเอกสารคัดเลือกเอกชน ส่วนเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 เปิดให้ยื่นข้อเสนอ จากนั้นในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2562 จัดให้มีการลงนามสัญญาร่วมลงทุน เดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 เอกชนออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง และกลางปี 2564 พื้นที่แปลง A เปิด ให้บริการบางส่วน ก่อนจะเปิดให้บริการเต็มพื้นที่ในปี 2566

10/1/2562  ฐานเศรษฐกิจ (10 มกราคม 2562)

พื้นที่โฆษณา