เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์ | รถไฟสุราษฎร์ธานี-สงขลา ทางคู่เชื่อมโยง 4 จังหวัดภาคใต้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ไปเมื่อเดือน ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา รูปแบบโครงสร้างมีทั้งระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์มีรถไฟทางคู่เส้นทางสายนี้ผ่าน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ มีระยะทาง 67 กม. ผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ 11 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 13 แห่ง, จ.นครศรีธรรมราช มีระยะทาง 119 กม. ผ่านพื้นที่ 7 อำเภอ 30 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 23 แห่ง, จ.พัทลุง มีระยะทาง 77 กม. ผ่านพื้นที่ 6 อำเภอ 23 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 18 แห่ง และ จ.สงขลา มีระยะทาง 60 กม. ผ่านพื้นที่ 5 อำเภอ 16 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 6 แห่ง

อย่างไรก็ตาม รฟท. คาดหวังว่า สามารถพัฒนาความเจริญส่วนภูมิภาค ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พลังงานเชื้อเพลิง โดย รฟท. จัดอยู่ในแผนการพัฒนาระยะที่ 2 มีกำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 5 ปี

2/4/2562  ฐานเศรษฐกิจ (02 เมษายน 2562)

พื้นที่โฆษณา